Vad gör man vid ormbett på hund eller katt?

INFORMATION OM ORMBETT

Ta en bild av ormen om det går.

Strikt vila vilket innebär att ditt djur inte ska gå eller springa, helst bli buren tills Ni kommer till veterinär direkt.

Att röra på sig kan påskynda spridningen av giftet i kroppen och din hund eller katt kan verka opåverkad först men sedan snabbt bli dålig.
Giftet kan ge lever- och njurskador, hjärtrytmrubbningar och i sällsynta fall en allvarlig allergisk reaktion så därför är det viktigt att djuret snabbt kommer till veterinär som kan göra en bedömning och sätta in rätt behandling.

Kortison ges ej längre rutinmässigt eftersom det inte finns några vetenskapliga belägg för att det har någon positiv effekt.
Djuren behandlas däremot alltid med intravenöst dropp – bland annat för att förebygga en njurskada och smärtlindring samt övervakas noggrant.