Vaccination av katt

Vaccination av katter som bor och lever i Sverige.

Beställ tid här.

Basvaccination:

Kattunge: Vaccination mot kattpest och kattsnuva ges när kattungen är ca 8 veckor samt vid 12 veckors ålder. Revaccination ges vid 1 års ålder av både kattpest och kattsnuva. Därefter ges vaccination mot kattsnuva varje år och kattpest vart tredje år livet ut.

Vaccination av katter som passerat 12 veckors ålder eller är vuxna men ej tidigare fått vaccination: 2 vaccinationer med 3-4 veckors mellanrum . Därefter ges vaccination mot kattsnuva varje år och kattpest vart tredje år livet ut.

Vuxen katt: Vaccination mot kattsnuva ges varje år och kattpest vart tredje år livet ut.

 

Rabiesvaccination:

Grundvaccination: 1 vaccination tidigast vid 12 veckors ålder . Därefter ska katten vaccineras var tredje år eller mer ofta beroende på vilket land djuret  besöker.