Vaccination av kanin

Basvaccin åt kanin:

Beställ tid här.

Kaniner vaccineras mot  2 sorters gulsot samt kaninpest:

1. Rabbit Viral Hemorrhagic Disease I och II ( RVHD I och II)

2. Kaninpest.

Dessa sjukdomar är i princip dödliga, med tämligen snabba förlopp.

Djurdoktorns vaccin innehåller skydd mot båda formerna av gulsot och mot kaninpest i en och samma spruta.

En kaninunge efter vaccinerad hona vaccineras vid 7 veckors ålder, därefter årligen. Om mamman inte är vaccinerad bör ungen få en första vaccination vid 5-7 veckors ålder. Därefter årlig vaccinering, från att kaninen fyller ett år.

Kaniner vaccineras inte mot rabies.

Beställ tid här.