Vaccination av hund

VACCINATION AV HUND

Beställ tid här.

Hundar över ett år vaccineras varje år.

Varje år är det kennelhostan man vaccinerar mot, och var tredje år är det parvo/leverinflammation/valpsjuka som står i fokus.

Det enklaste är att be djurhälsopersonalen reda ut hur din hund ska vaccineras, men här är ungefärliga riktlinjer:

 1. Grundvaccination med basvaccin: valpsjuka, hepatit, parvo och kennelhosta:
  -Första vaccinationen vid 8 veckors ålder.
  -Andra vaccinationen vid 12-13 veckors ålder.
 2. Ny basvaccination vid 1 års ålder.
 3. Därefter görs en årlig vaccination där man ger årligen mot kennelhosta, och var 3:e år ges basvaccinet mot valpsjuka, hepatit och parvo.

  3. Vaccination mot rabies görs om hunden ska ut och resa till andra länder.

  4. Vaccination mot leptospira har tidigare endast gjorts på hundar som ska ut och resa till andra länder, men smittan har fått fäste i vissa områden i Sverige sista åren och man rekommenderar nu även vaccination i städer där det finns mycket råttor (smittreservoarer). Smitta sker genom att hundarna dricker i vattenpölar som råttor kissat i och bakterien ligger och lurar. Bakterien kan smittas till människor från hunden och kan förorsaka sjukdom.
  Läs mer här.

  5. Vaccination mot Leishmania ges till hundar som ska resa till varmare länder. Sjukdomen sprids bla. med myggor och är vanlig i de varma länderna. Får din hund Leishmaniaparasiten så kommer den att ha det resten av sitt liv. Sjukdomen kan ibland hållas i schack med livslång medicinering. Sjukdomen är allvarlig och kan smitta till människa och även till andra hundar ex vid en bitskada.
  Läs mer här.

Beskrivning av de olika sjukdomarna:

Valpsjuka (Canine Distemper Virus (CDV))

Valpsjuka orsakas av viruset Canine Distemper Virus (CDV). I Sverige är det idag sällsynt förekommande eftersom vi vaccinerar flitigt mot det. Insjuknandet kan leda till mycket allvarliga sjukdomstillstånd och hos valpar leder det ofta till döden. I mer sydliga länder i Europa är valpsjukan frekvent förekommande.

Symtom som uppkommer är ofta kraftig lunginflammation, ögoninflammation, feber samt neurologiska symtom. För en vuxen, frisk hund är chansen att överleva valpsjuka högre än om en valp smittas. Dräktiga tikar som smittas får ofta dödfödda valpar eller så leder smittan till abort.

Viruset smittas via direktkontakt, men även via indirekt kontakt via mat- och vattenskålar, leksaker och oss människor. Viruset kan överleva i omgivningen i flera veckor men är något känsligt mot ljus och värme.

Smittsam leverinflammation (Hepatit/HCC)

Sjukdomen HCC, också kallat infektiös hepatit, orsakas av ett virus (hundens adenovirus typ 1). Sjukdomen finns över hela världen men ses sällan hos våra hundar i Sverige. En infektion kan hos valpar och ovaccinerade hundar leda till  allvarlig sjukdom och plötslig död. Symtomen är ofta blodig diarré, med eller utan kräkning och ses ofta tidigt i sjukdomsförloppet, liksom hosta, irritation i svalg och milda andningssvårigheter.

Viruset smittar genom kontakt med en smittad hunds kroppsvätskor, direkt eller indirekt t.ex. via kontaminerade mat- och vattenskålar, föremål, och oss människor.

Hundpest (Parvo/Parvovirus typ 2)

Parvo är ett virus som orsakas av Hundens parvovirus typ 2 (CPV-2) och finns över hela världen. Viruset ses sällan i Sverige, tack vare att de flesta hundarna vaccinerar sig. En infektion hos valpar och ovaccinerade hundar leder oftast till allvarlig sjukdom och plötslig död. Symtomen är feber (40 – 41°C),  kräkningar och blodig diarré, och leder till livshotande uttorkning.

Viruset smittar genom att hunden äter, direkt eller indirekt, avföring från smittad hund. Vi människor sprider viruset t.ex. via skor, kläder. Smittad hund utsöndrar viruset i ca 14 dagar, därefter fortsätter viruset spridas genom att hunden har det i päls och tassar. Parvoviruset är ett tåligt virus och smittan kan vara aktiv i flera månader upp till år.

Kennelhosta

Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund. Flera olika smittämnen är inblandade och vissa smittämnen kan ensamma orsaka typiska symtom, medan andra smittämnen främst förekommer i kombination. Sjukdomen är tämligen vanlig i Sverige.
Generellt kan man säga att mildare och kortvarigare symtom på kennelhosta orsakas av kennelhostevirusar, och de till allvarligare och mer långvariga sjukdomarna finns även Bordetellabakterien involverad.

Symtom på kennelhosta är milda till kraftiga hostattacker och lätt feber. Det är vanligt att hundarna hostar så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem. Kennelhosta kan leda till lunginflammation. Symtom på  lunginflammation är feber, trötthet, svält  och gul-grönt nosflöde, och orsakas oftast av kennelhostabakterien Bordetella.

Smittämnen som anses vara de vanligaste orsakerna till kennelhosta är 1.  flertal virusar och 2. bakterien Bordetella bronchiseptica, och överförs när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan hund ex. via hosta/nysning. Smitta kan även överföras via gemensamma mat- och vattenskålar, leksaker. En hund som haft kennelhosta är inte skyddad mot att få sjukdomen igen.

Aktuella vacciner mot kennelhosta är:

1. Pi – mot hundens kennelhostavirusar. Skyddar inte mot kennelhostabakterien Bordetella. Ges som injektion en gång per år. Ger ett långsammare vaccinationskydd än Nobivac KC och tar ca 3 veckor innan de får immunitet.

3. Nobivac KC – mot hundens kennelhostavirusar + hundens kennelhostabakterie Bordetella. Ges i nosen 1 gång per år. Ger ett snabbt immunologiskt svar för Bordetella, inom några dagar, vilket har betydelse när det redan gracerar utbrott av kennelhosta orsakat av Bordetella, eller när hunden ska in på hunddagis/utställning ganska snart och det är bråttom med vaccinationsskydd mot Bordetella. För att få fullgott skydd mot Parainfluensa tar det 3 veckor efter vaccination.

4. Versican Plus Bb Oral - mot hundens kennelhostabakterie Bordetella. Ges i munnen. Ger ett långsammare vaccinationskydd än KC, ca 3 veckor. Verkar inte mot Parainfluensa och dess användningsområde är om man vill vaccinera en hund som redan fått ett Pi vaccin och behöver immuniseras mot den allvarligare formen av kennelhosta, dvs, Bordetella.

Rabies

Rabies orsakas av ett RNA-virus som tillhör gruppen rhabdovirus. Viruset förekommer inte i Sverige och det är mycket viktigt att det inte förs in i landet då det är en dödlig sjukdom för både människor och djur.

Rabies är en zoonos, d.v.s. ett virus som kan smitta mellan människor och djur och överförs mellan individer via direktkontakt med saliv.

Ska hunden resa utomlands krävs att hunden ska vara vaccinerad mot rabies, vara ID-märkt samt ha giltigt EU-pass. Observera att hunden får resa utomlands först 21 dagar efter vaccination.

Som tidigast kan du vaccinera din hund mot rabies vid 12 veckors ålder.

För att veta vad som gäller för just det landet ni ska resa till, kontakta landets motsvarighet till Jordbruksverket.

Leptospiros

Leptospiros orsakas av leptospirabakterier. Infektionen som utvecklas är oftast mild, men en del hundar utvecklar kraftigare infektioner och vissa fall leder till dödsfall. Vid dessa fall ses symtom såsom kräkning, diarré, nedsatt allmäntillstånd, ökad törst och anorexi, som i sin tur leder till nedsatt funktion i lever och njurar.

Bakterierna överförs via vatten och mark som infekterats av urin från smittade människor och djur. Gnagare är stora smittspridare och man har funnit att råttor i Svenska storstäder bär på bakterien.

Grundvaccinering görs genom två vaccineringar med 4 veckors mellanrum. Efter grundvaccinering krävs det revaccinering varje år.

Leishmania

Leishmanios orsakas av en parasit som sprids med sandmyggor. Sjukdomen är utbredd i länderna kring Medelhavet. Sandmyggor finns inte i Sverige eftersom vi har för kallt klimat. Sjukdomen har på senare år diagnostiserats i Sverige hos flera hundar som importerats från och/eller vistats i sydeuropeiska länder.

Hundar som vistas i exempelvis Spanien, Portugal, Frankrike eller Grekland riskerar att smittas. Du som ska ta med hunden till dessa länder bör vaccinera mot leishmanios. Vaccinet heter Letifend och finns hos oss vid beställning.

Människor kan också smittas med Leishmaniaparasiten via sandmyggan.

Hos kroniskt infekterade hundar kan flera allvarliga former av sjukdom utvecklas och behandling som leder till att hunden blir fri från infektionen saknas.

Läs mer om infektionssjukdomarna på www.sva.se