Råd och tips för djur som reser fram och tillbaks till medelhavsländer

 

Information runt rutiner för förebyggande djurvård åt hundar som vistas eller bor i Spanien.
Det finns en grupp hundar som lever farligare än andra. Det är hundarna som reser mellan olika länder och inte har anpassat sitt smittskydd.
Efter besök i ett Medelhavsland ska de fortsätta ett par månader med vissa parasitmedel när de kommer tillbaka till Skandinavien. De spanska veterinärerna missar ofta att informera om det här och det är för de tror att vi ger samma i Skandinavien som man ger här, de tror alltså att man fortsätter som vanligt bara. Vad jag förstått så resonerar den svenska djurägaren så att när man kommer till Sverige behöver vi inte ge alla de här medlen.

De hundar som åker mellan Skandinavien och Spanien ska alltså smittskyddas på spanskt vis under en tid i Skandinavien.
Med vad och hur länge beror på vilken livsstil de har här.
Parasiterna som redan invaderat hunden försvinner inte för att hunden flyttar sig geografiskt. Ett exempel på en sådan parasit är hjärtmask. Den ligger som filarier (omogna hjärtmaskar) och cirkulerar i blodet för att sen ”växa till sig” och bli riktiga maskar i hjärtat efter något halvår. Det ger mycket allvarliga, livshotande konsekvenser om parasiten får växa till, och det gör den om djuren inte får sina behandlingar. Så, kom ihåg att ge djuren medel mot parasiter även när Ni kommer till Sverige.

Medelhavsländerna bland annat Spanien är ett endemiskt område för många sjukdomar hos hund. Det betyder att sjukdomar förekommer och sprids i ett begränsat geografiskt område (Medelhavsländerna). Termen används speciellt ofta om infektionssjukdomar.

Anledningen till det höga smittrycket är bland annat klimatet som medför att många olika insekter finns i omlopp. Det är helt andra arter av insekter än vi har i Skandinavien.
Dessa insekter är mellanvärd för en massa små och farliga smittämnen, varav flera av dem ger kroniska och obotliga sjukdomar och vissa dödar våra hundar.
Därför, kära djurägare, måste vi hålla på och förebygga så mycket det går.
Det innebär att det ständigt finns ”något på gång” som måste göras med hundarna.
 Är det inte vanliga avmaskningstabletter så är det medel mot myggor, fästingar, hjärtmaskar, protozooer, coccidier, ecinococcus-bandmaskar mm. Hela tiden, det tar aldrig slut.
Därefter är det alla vaccinationer, vilka är fler och oftare här i Spanien – det gäller att selektera i vaccinjungeln eftersom det finns bättre och sämre vacciner.

För att få något slags grepp om i vilket skick Er hund är använder vi veterinärer oss av provtagning.
Förutom att ge hundarna en massa kemikalier stup i ett, så gör vi även stickprovskontroller. Det görs med olika provtagningar och tester. Som tur är finns det ganska enkla provtagningar och analyser för flera av de här problemen.


De flesta åtgärderna görs under hundens första år i Spanien, oavsett hur gammal den är.
Jag har varit runt till kollegor här i trakten och förhört mig om vad de har för rutiner med de inhemska hundarna, och hundens första år ska den till veterinären 7 - 12 gånger! Då har de inte räknat in sådant som kloklipp utan endast det som det måste vara en veterinär till. Det kostar i snitt 600 - 700 euro hos veterinären per hund första året, och då är det bara förebyggande åtgärder, och inga sjukdomsbehandlingar.
De spanska veterinärerna har full koll på läget här i Spanien, men när det gäller hundar som pendlar till andra länder så brister den här kollen av naturliga skäl – veterinären känner inte till hundarnas miljö och vaccinations-rekommendationer i de andra länderna.

I Spanien är det lag på att hundar ska vara märkta och registrerade. Vidare är det lag på att de ska vara rabiesvaccinerade varje år. Sen ska det finnas intyg som styrker att de är avmaskade mot eccinococcus minst en gång per år. Att strunta i de här lagarna är straffbart.

Den största anledningen till de påtvingade behandlingarna är att man utsätter andra hundar och människor för livsfarliga smittor om inte lagarna följs.
Ex på sjukdomar är rabies, ecinococcus = dvärgbandmask (helt obotlig sjukdom som ger cystor i levern på människa) leptospira, leishmania, coccidier, giardia mfl.

De stora kraven på förebyggande vård i medelhavsländerna beror på att det finns många hundar och väldigt många insekter OCH massor med människor och barn, barnbarn mfl. som umgås tämligen intimt med sina fyrbenta vänner. Runt varje hund finns minst 10 personer som klappar och leker med dem.
Flera av de här infektionerna är livsfarliga och flera av dem är dödliga även för människan.
Det kallas för en zoonos när djurens sjukdomar sprids till människor.
 De förebyggande behandlingarna görs till stor del för att skydda människorna för dessa sjukdomar.

Den enskilda hundens livsstil avgör om den är mer utsatt för smittor än andra hundar.
Frigående hundar löper större risk att få smittor och därmed smitta andra hundar och människor med sjukdomar. Exempel kan det räcka med att de slickar på en snigel för att få hjärtmask.
Det kan räcka med att dricka vatten ur offentliga vattenskålar, eller ännu värre från vattenpölar eller vattendrag för att få en hel drös av sjukdomsframkallande ämnen.
Sen verkar många hundar gilla att äta andra djurs avföring (usch) och då kan Ni själva räkna ut vad som kan finnas på det smörgåsbordet.
Många av sjukdomarna kommer med en viss fördröjning dvs det tar ett tag innan hunden får symtom. Sen är det så att varken vaccinationer eller avmaskningar är 100 %.  Det uppstår mer och mer resistens mot avmaskningsmedel och det är därför viktigt med regelbundna provtagningar.
Leishmanos, en sjukdom som sprids via myggor bör kontrolleras regelbundet med blodprov. Den är obotlig och leder till eskalerande symtom med ett immunförsvar som packar ihop. Sjukdomen går inte att bota, men desto snabbare man upptäcker den, desto större är chansen att hålla den i schack.
I Spanien är det gott om pappersexercis också. Det ska registreras och fyllas i och kontrolleras och skickas in vad vi gjort med djuren varje år. Det sköts av Er veterinär.

Legitimerad svensk och spansk veterinär Ywon Roschat 2022