L-karnitin åt katt

 

Karnitin, är ett  fodertillskott  till katter. Brist på L- karnitin och taurin hos katt har beskrivits som eventuell bakomliggande orsak till sämre kontraktilitet i myocardiet (hjärtat) och diagnoser som DCM och HCM.

Brist på L-karnitin har även beskrivits som ett bidragande orsak till fettlever hos katt. Än så länge är det dock kontroversiellt och bevisen är omdiskuterade.

Taurinbrist har även det föreslagits vara en bidragande orsak till fettlever, och en möjlig mekanism skulle kunna vara försvagade peroxisommembran då taurin är involverat i membranfunktion och stabilitet.

L-karnitin för in energi i muskelcellerna och det får positiva effekter på muskelfunktionen. Man har även sett att l-karnitin har effekt på detoxifiering vid vissa gifter, mycket beroende på sin kapacitet att ta in ny energi i cellerna, samt att föra ut avfallsprodukter från muskelcellerna.

 

Det finns bevis  att L-karnitin deltager aktivt i viktminskningsprocessen vid bantning av katten. Det sker genom två mekanismer:

1) L-karnitin påverkar aptiten.
2) L-karnitin påverkar  fettomsättningen.
Katter som får L-karnitin tillsatt i sitt lågkalorifoder får fördelar som att fettsyror kommer in i muskelceller och ger energi till dem i stället för att fettcellerna ligger och ansamlar sig utanför muskelcellerna. Denna kombination med L-karnitin och lågkaloridiet ger även en effekt på hungern som minskar.

L-karnitin är involverat i transport av långkedjade fettsyror in till celler. Karnitin transporterar även ut avfallsämnen från cellerna. Hjärtcellerna använder sig huvudsakligen av långa fettkedjor som energikälla, och vid en brist på karnitin blir det problem och olag i cellerna. Dels kommer det in för lite energi i hjärtcellen, och avfallet som ska transporteras ut blir kvar i cellerna. Det innebär att en brist på karnitin är riktigt farligt för hjärtcellerna.

Det finns olika typer av karnitinbrist i kroppen.Dels existerar det en brist på karnitin i blodet. Utöver det kan det existera en brist i både blodet och i kroppsvävnaderna. Ytterligare kan det finnas en brist i själva hjärtcellerna.

Sen kan det förstås bli brist på grund av att kroppen av någon anledning förlorar karnitinet, men även att det används för mycket karnitin av cellerna.

Bristsymtom beskrivs bla. som svaghet i musklerna - allt från hjärtmuskelceller till skelettmuskelceller, och det beror på att det inte kommer in tillräckligt med energigivande fett till muskelcellerna om karnitin saknas.

När man ska ge karnitin som tillskott, är det viktigt att det är L-karnitin och inte D-karnitin. Anledningen är att  D-karnitin använder upp de hjälpämnen – enzymer – som både D-karnitin och L- karnitin behöver för att tas upp i kroppen. Det innebär att även om det finns L-karnitin så kommer det inte att tas upp och det uppstår en brist i kroppen.

Dosering:  Det cirkulerar ett flertal doseringsförslag och här är ett genomsnitt: 250 mg (ca 1 kryddmått) L-karnitin 2 gånger per dag.

Om ditt djur går på utredning eller behandling – begär dos av din veterinär.

Biverkningar är dosberoende och kan vara kräkning och /eller lös avföring. Minska dosen tills biverkningarna försvinner. Använd den dos som inte ger biverkning.

Ge även tillskottet i samband med måltid för att minska biverkningar som kräkningar.