L-karnitin åt iller

Det finns mycket lite beskrivet om L-karnitin och dess roll hos illrar.

Två problem återkommer i utländsk litteratur och det är bakbensparalys hos äldre illrar och cystin urinstenar.

Det finns rapporter om att illrar med bakbenssvaghet har återfått en del av sin styrka efter intag av L-karnitin, och det kan vara värt att tänka på när problemet uppstår.

Illrar har även problem med sin glukosmetabolism på grund av insulinom. Detta kan även det ge bakbenssvaghet.

När det gäller urinstenarna, misstänker man att det har någon koppling till dysfunktion i någon aminosyraliknande substans, kanske L-karnitin?

L-karnitin är involverat i transport av långkedjade fettsyror in till celler. L-karnitin transporterar även ut avfallsämnen från cellerna. Hjärtcellerna använder sig huvudsakligen av långa fettkedjor som energikälla, och vid en brist på karnitin blir det problem och olag i cellerna. Dels kommer det in för lite energi i hjärtcellen, och avfallet som ska transporteras ut blir kvar i cellerna. Det innebär att en brist på karnitin är riktigt farligt för muskelcellerna.

Det finns olika typer av karnitinbrist i kroppen.Dels existerar det en brist på karnitin i blodet. Utöver det kan det existera en brist i både blodet och i kroppsvävnaderna. Ytterligare kan det finnas en brist i själva hjärtcellerna. 

Sen kan det förstås bli brist på grund av att kroppen av någon anledning förlorar karnitinet, men även att det används för mycket karnitin av cellerna.

Bristsymtom beskrivs bla. som svaghet i musklerna - allt från hjärtmuskelceller till skelettmuskelceller, och det beror på att det inte kommer in tillräckligt med energigivande fett till muskelcellerna om karnitin saknas.

När man ska ge karnitin som tillskott, är det viktigt att det är L-karnitin och inte D-karnitin. Anledningen är att  D-karnitin använder upp de hjälpämnen – enzymer – som både D-karnitin och L- karnitin behöver för att tas upp i kroppen. Det innebär att även om det finns L-karnitin så kommer det inte att tas upp och det uppstår en brist i kroppen.

Dosering: 1 tesked är ca 2 gram L- karntin. Det cirkulerar ett flertal doseringsförslag och här är ett genomsnitt: 100 mg L-karnitin per kilo kroppsvikt och dag.

Om din iller går på utredning eller behandling – begär dos av din veterinär. Biverkningar är dosberoende och kan vara kräkning och /eller lös avföring.

Minska dosen tills biverkningarna försvinner. Använd den dos som inte ger biverkning.

Ge tillskottet i samband med måltid för att minska biverkningar som kräkningar.