Kastration

Här kan du läsa om vad som ska hända före och efter kastration på ditt djur.

-Kastration av handjur

-Kastration av hondjur