Intyg och besiktning

Vi utfärdar olika typer av intyg och besiktningar av djur.
Dessa tjänsterna måste utföras av en veterinär.

Se vår internetbokning för de intyg vi utfärdar.


Vi rättar oss efter Sveriges veterinärförbunds regler, se nedan:

Regler vid intygsskrivning/ utlåtande