Tillskott C-vitamin åt marsvin och hund, katt, iller, reptiler, fåglar

DJURDOKTORNS C-VITAMIN

 

Djurdoktorns C-vitamin är ett natriumaskorbat, ett C-vitamin som är betydligt effektivare än askorbinsyra.
Pulvret smakar neutralt och har inte askorbinsyrans sura smak och pH-värde.

C – vitamin är livsnödvändigt att tillföra åt marsvin som tillskott. Vi ser att de c – vitaminer som är tillsatt i deras foder inte räcker, troligtvis för att c – vitaminet inaktiveras med tillagningen och lagringen av fodren.

Exakt rätt mängd är inte viktigt med dessa vitaminer. Du får uppskatta ungefärlig mängd i förhållande till hur stort djur du har, och de doseringsanvisningar som vi anger nedan.

 

Produktbeskrivning

syraneutralt c-vitamin i pulverform.

Innehållsdeklaration/kilo

100% natriumaskorbat.

Förpackningsstorlek

50 gram, 250 gram.

Hållbarhet

oöppnad förpackning – minst ett år. Öppnad förpackning – 6 månader.

Förvaring

väl tillslutet, svalt och utom räckhåll för barn och djur.

 

Marsvin

 


Åt de flesta djurslag är det inte nödvändigt att tillföra C-vitaminerna dagligen, men marsvin behöver dem som tillskott året om varje dag.
Marsvin saknar ett enzym som normalt ska förvandla glukos till C-vitamin, och det förorsakar bland anat problem med bindväven och med immunförsvaret.
Sedan C-vitamin började blandas i de kommersiella marsvinsfodren har vi sett ständiga problem med C – vitaminbrist.
Fodertillverkare och djuraffärerna menar att C-vitamin inte behöver tillföras extra eftersom det redan finns i fodret. På grund av C-vitaminets korta hållbarhet och oförmåga att “överleva” upphettningsprocesserna vid tillverkningen av fodret, så är halten för låg och marsvinen får oftast bristsymtom inom ett år.
Vår första fråga vi ställer på kliniken när ett sjukt marsvin kommer in är: ger Ni c-vitamin som tillskott dagligen? 95% svarar nej,  det finns i fodret. Redan där har vi hittat en stor bidragande orsak till problemet och varför de besöker oss. För de flesta djurägare blir det en dyrköpt läxa eftersom ett besök kostar väldigt mycket mer än en påse natriumaskorbat – c- vitamin.
Symtomen varierar, beroende på graden av brist.De vill inte röra sig i samma omfattning, verkar lite ömma, pipiga, hudproblem, pälsavfall samt eventuellt tandfel.
Immunförsvaret fungerar inte som det ska och de kan få urinvägsinfektioner och andra infektioner. Allvarlig brist leder till döden.

Vill man hellre förse sitt djur med vitamin C från exempel broccoli eller apelsin, så behöver ett marsvin få i sig ca 50 gram apelsin eller broccoli varje dag, och det är för stor mängd att ge och kan förorsaka mag och tarmrubbningar.

Marsvin som lever fritt i naturen klarar sin c-vitaminförsörjning genom att äta av torkade rötter,färska örter bladgrönt som kommer direkt från marken. Detta hittar de  året om i sin naurliga miljö. Vi kan inte erbjuda alla dessa olika grödor eftersom de inte går att få tag på helt enkelt.

Enda sättet att ge marsvin tillräckligt med C-vitamin är genom att ge tillskott. Ge ett syraneutralt c–vitamin ex natriumaskorbat. Vanlig askorbinsyra har för surt pH–värde.


Dosering:

Ungefär 1/4 kryddmått per 2 kilo kroppsvikt och dag.

Exakt rätt mängd är inte viktigt med dessa vitaminer. Du får uppskatta ungefärlig mängd i förhållande till hur stort marsvin du har, och de doseringsanvisningar som vi angett.

Det är svårt att dosera, men ha som regel att pudra det på en liten bit av något nyttigt och gott, ex på en bit morot eller på en liten gurkbit varje dag. Du kan även ge pulvret direkt i munnen, eller strö dem på pellets.

 

Hund

 

C-vitamin används traditionellt för att stabilisera bindväv som omger leder och muskler.
Vuxna hundar väger mellan 1 och 90 kilo. För att ge din hund rätt mängd vitaminer kan det vara bra att veta ungefärlig vikt.

Dosering:

Ungefär 1/4 kryddmått per 5 kilo kroppsvikt och dag.
0 - 5 kilo = 1/4 kryddmått/dag.
5 - 10 kilo = 1/2 kryddmått/dag.
10 - 15 kilo = 3/4 kryddmått/dag.
20 - 30 kilo = 1 kryddmått/dag.
30 - 40 kilo = 1,5 kryddmått/dag.
40 - 50 kilo = 2 kryddmått/dag.
50 - 60 kilo = 2,5kryddmått/dag.
60 - 80 kilo = 3 kryddmått/dag.

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs etc. Du kan även ge pulvret direkt i munnen, eller strö ut dem på torr eller våtfoder.

 


Katt

 

C-vitamin används i första hand på katter för att höja immunförsvaret. Katter har en mängd virusar som gärna aktiveras och ger symtom vid ett sämre immunförsvar.

Bruksanvisning: DJURDOKTORNS C-vitamin är koncentrerat C-vitamin som ges på fodret, på något extra gott eller direkt i munnen.
Dosering: 1/4 krm per 5 kilo katt och dag.
Kan användas i perioder eller kontinuerligt hela livet.
Pulvret är ganska smaklöst och kan blandas i fodret eller ges på något gott.

 

Ödla

 

C - vitamin brist på ödla finns beskrivet som ett led i försvårad sårläkning och oförklarliga hudsår, samt som en del i munrötekomplexet hos reptiler.

En anledning kan vara att ödlan har njur eller tarmproblem och att vitamin C därför inte produceras som den ska. Ödlan får problem med kollagenet, en slags bindväv, och vi ser svårigheter att läka av skador i munnen ffa kring tänderna och på kroppen.

Anledning till att det är vanligt med njurproblem hos ödlor, anses allmänt bero på att de är vanligt att de är på gräns till uttorkning under långa perioder i våra terrarier.

På Djurdoktorn ser vi att flera av ödlans problem är en direkt följd av uttorkning, och vi ser förstoppningar, munröteproblem och skrynkliga undernärda ödlor.

Vi tror att ödlors största hälsoproblem är kronisk uttorkning eventuellt med kombination av för mycket mineraler och med för liten variation i utfodringen.

I de flesta biotoper som ödlorna lever i är det dagg under nätter och tidiga morgnar. Det är många ödlors vattenkälla, och de är vana att få vätska som ligger på blad och stenar.

Dosering: Ungefär 1/4 kryddmått per 2 kilo ödla och dag.
Exakt rätt mängd är inte viktigt med dessa vitaminer. Du får uppskatta ungefärlig mängd i förhållande till hur stor reptil du har, och de doseringsanvisningar som vi angett.


Vikten på sällskapsödlor varierar väldigt, allt från 10 gram till 8 kilo och det är svårt att dosera, men att pudra pulvret regelbundet på fodret är en lösning.
Vid rätt utfodring växer ödlan hela sitt liv, även om viktkurvan planar ut efter några år, och vi rekommenderar därför att väga ödlan regelbundet. Det går att skapa sig en bra bild av hälsotillståndet genom att ha koll på vikten och dessutom vet man ungefär hur vitaminer ska doseras.

Äter inte din ödla som den ska, gör så här:

Håll den liggandes på rygg. Lös upp pulvret i lite vatten. Droppa droppvist där över och underkäke möts, så kommer droppen att rinna in i munnen fast ödlan inte öppnar munnen.
Anvisning åt ödlor som äter normalt:
Sätt vitaminerna på en bit foder, gärna något du vet attraherar din ödla mest, eller ge vitaminerna direkt i munnen enligt beskrivningen ovan.

 

Orm

 

Hos orm finns flera problem med en trolig koppling till c - vitaminbrist. Dels ser vi ofullständiga ömsningar, samt spontanrupturer av huden vilket visar sig som att  huden går sönder, det bildas sprickor och sår, av oförklarlig yttre anledning.
 
Det som oftast händer är att bindväven/kollagenet är i olag. Vid c-vitaminbrist fungerar inte kollagenbildningen som den ska, och underhuden och slemhinnor och blodkärlen blir sköra och trasiga.
De kan inte stå emot infektioner, och det blir vanligtvis sekundärt infekterat med ex. pseudomonasbakterier.

Brist på c-vitamin är vanligt på undernärda ormar, eller ormar som inte äter som de ska. Vitamin c syntetiseras av ormen själv i normala fall, men vid ex en njurskada eller problem med tarmen kan denna egenproduktion äventyras.

En uttorkad orm löper stor risk för njurproblem, och undernärda uttorkade ormar kan få irreversibla njurskador, med utdragen sjukdomshistoria och död som följd. Tyvärr ganska vanligt.

Den största anledningen till att ormar får brist på C - vitamin anses vara att de får djupfrysta och upptinade bytesdjur. Ormar som normalt äter smågnagare får denna brist eftersom smågnagarnas C - vitaminförråd är förstört på grund av nedfrysning och tiden för upptining.

Smågnagare innehåller nämligen 7 gånger mer C-vitamin än andra små däggdjur.
Under naturliga förhållanden får reptilen i sig detta, men i den artificiella miljö de lever i fångenskap och utfodras med upptinade smågnagare, ja då blir det en brist.

 

Ormar varierar väldigt i vikt, både beroende på art och ålder, men en riktlinje kan vara att en orm som är 1 meter lång kan väga omkring 500 - 800 gram. Säkrast är alltid att väga ormen för att få rätt dosering. Ge vitaminerna efter anvisning i tabellen nedan. Har du ingen våg får du uppskatta vikten.

Dosering: Ungefär 1/4 kryddmått per 2 kilo kroppsvikt och dag.
Exakt rätt mängd är inte viktigt med dessa vitaminer. Du får uppskatta ungefärlig mängd i förhållande till hur stor reptil du har, och de doseringsanvisningar som vi angett.

Vid rätt utfodring växer ormar hela sitt liv, även om viktkurvan planar ut efter några år, och vi rekommenderar därför att väga ormen regelbundet. Det går att skapa sig en bra bild av hälsotillståndet genom att ha koll på vikten och dessutom vet man hur vitaminer ska doseras.
Beroende på hur du utfodrar din orm, finns flera sätt att ge vitaminerna:
Ge vitaminerna direkt i munnen:
Lös upp vitaminerna i vatten. Droppa dem direkt i ormen, i den lilla öppningen som finns där tungan går in och ut. Denna metod är lämplig på ormar som inte äter som de ska.

Ge vitaminerna i/på fodret:
Åt ormar går det oftast att dosera vitaminerna på deras bytesdjur. Blanda dem med något kladdigt ex. äggula eller smör. Smeta in det i bakänden på bytesdjuret, så är risken att ormen spottar ut födan minimal.

 

Fågel

 

För att fåglar ska kunna ta upp järn från frukt, nötter, bönor, fröer och grönt, behöver fågeln vitamin C. Enda undantaget är köttätande fåglar ex gamar, rovfåglar m fl.

Fåglar som huvudsakligen äter säd och fröer får brist på järn, med en efterföljande blodbrist. Fåglar som äter ensidigt får med tiden de flesta brister som går att få, och även denna järnbristen.

En del fåglar lider av ett överskott av järn som lagras i levern, så kallad hemakromatos. Det är en sjukdom där kroppens naturliga reglering av järnupptag inte fungerar, och ska inte blandas ihop med detta.

Dosering: Ungefär 1/4 kryddmått per 2 kilo kroppsvikt och dag.
Det är svårt att dosera till dessa små, men ha som regel att pudra det på en liten bit av något nyttigt och gott.
Exakt rätt mängd är inte viktigt med dessa vitaminer. Du får uppskatta ungefärlig mängd i förhållande till hur stor fågel du har, och de doseringsanvisningar som vi angett.
Har du en tam fågel, kan vitaminerna ges direkt i näbben, kanske rent av på något fågeln tycker är gott.
Dosering direkt i näbben: Lös upp lite pulver i vatten eller juice och låt fågeln slicka i sig det från ex en sked.


Iller

C-vitamin används i första hand på illrar för att höja immunförsvaret.
En viktig sjukdom att kanske kunna förebygga är klassisk lymfom vilket är vanligt på just illrar.   Dosering: 1/4 krm per kilo iller och dag.