E-vitamin med Selen

 

DJURDOKTORNS E-VITAMIN OCH SELEN

 

Vitamin E med selen används som tillskott för att undvika flera olika problem hos hund, katt, kanin, reptiler, fåglar och iller. Vitamin E har flera viktiga uppgifter i kroppen: Öka genomblödningen i kroppen – vilket innebär att näringsämnen lättare når sitt mål och det underlättar för hjärtat som inte behöver arbeta lika hårt. Som antioxidant – tillsammans med selen – bearbetar och avlägsnar skadliga ämnen som bildas i kroppens celler.

Produktbeskrivning:

e-vitamin och selen i pulverform.

Innehållsdeklaration/

gram

e-vitamin (tokoferol) 10 mg, selen (natriumselenit) 0,02 mg. Kalciumkarbonat och vetefodermjöl.

Förpackningsstorlek:

50 gram och 250 gram.

Hållbarhet:

oöppnad förpackning: ett år. Öppnad förpackning: 6 månader.

Förvaring:

svalt, lufttätt och utom räckhåll för barn och djur.

E-vitamin skyddar cirkulationen genom att dilatera små blodkärl och därmed öka genomblödningen av kroppens vävnader. En ökad genomblödning innebär att näringsämnen lättare når sitt mål och det befrämjar bland annat hjärtat som inte behöver arbeta lika hårt. När djuren äter, andas, behandlas med avmaskning, fästingmedel, mediciner m m, bildas det ständigt skadliga nedbrytningsprodukter i kroppen, så kallade fria radikaler. Dessa skadliga fria radikaler bearbetas av antioxidanter som exempelvis E-vitamin och selen. Djur och människor som lever ett syntetiskt liv, d v s i en miljö med avgaser, ozon, färgämnen och konserveringsmedel, snabbfoder (torrfoder samt burkmat), mediciner, hud- och pälsmedel, ex antifästing preparat mm, bildar fler fria radikaler och behöver därför mer antioxidanter. När fria radikaler inte hålls i chack på grund av för lite antioxidanter, påverkar de kroppens celler, vilket leder till cellskador och celldöd. Detta i sin tur kan leda till sjukdomar, ex cancer, samt åt för tidigt åldrande i och utanpå kroppen och därmed tidigare död. Vi vet också att antioxidanterna är involverade i kroppens immunförsvar. Vissa specifika ”immunförsvarsceller” har en cellvägg som till en del består av fleromättade fetter. Dessa fetter förstörs lätt om E-vitaminhalten i kroppen är låg. Immunförsvarscellen fungerar då inte som den ska, och risken för att få sjukdomar ökar markant. Man säger att djuren har dåligt immunförsvar, och det yttrar sig bland annat som återkommande infektioner och öron-, ögon-, hud-, analsäcks-, tandkötts-, tass-, tarm, fjäder, ömsningsproblem m m. Finns det mycket fleromättade syror i fodret, ex vissa fiskbaserade foder, ökar genast behovet av vitamin E flera gånger om.

Detta kraftpaket ökar blodgenomströmningen i djurens kropp, vilket underlättar dels för syretransport, och dels för att få bort slaggprodukter effektivare från vävnaderna. Rekommenderas särskilt åt inaktiva djur och åt aktiva djur som behöver mer syre ut till vävnaderna. Finns det mycket fleromättade syror i fodret, ex vissa fiskbaserade foder, ökar genast behovet av vitamin E flera gånger om.

Hund

RPED - retinal pigment epitel dystrofi, tidigare kallad Central PRA (CPRA) är en sjukdom där pigmentcellerna i näthinnan drabbas och anhopningar med pigment bildar bruna fläckar i näthinnan. Sjukdomsförloppet är mycket långsamt och synen bevaras länge. Ögonsjukdomen anses bero på ärftliga faktorer samt en tidig vitamin E brist. Symtom på sjukdomen är att hunden börjar att se sämre, och blindhet kan inträda, förloppet går långsamt.

Labrador Retriever, Golden Retriever, Border Collie, Collie, Shetland Sheepdog, English Cocker Spaniel, English Springer Spaniel, Chesapeak Bay, Retriever, Cavalier King Charles Spaniel, Briard, och pudlar - har en högre frekvens av sjukdomen. Sjukdomen anses ovanlig i Sverige, men nu för tiden tar vi in allt fler hundar från andra länder och den förefaller mer vanlig där. Hundar med leversjukdomar anses även de supportas av vit E.

Dosering:

Ungefär 1/4 kryddmått per 5 kilo kroppsvikt och dag.   0 - 5 kilo = 1/4 kryddmått/dag. 5 - 10 kilo = 1/2 kryddmått/dag. 10 - 15 kilo = 3/4 kryddmått/dag. 20 - 30 kilo = 1 kryddmått/dag. 30 - 40 kilo = 1,5 kryddmått/dag. 40 - 50 kilo = 2 kryddmått/dag. 50 - 60 kilo = 2,5 kryddmått/dag. 60 - 80 kilo = 3 kryddmått/dag. Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs etc. Du kan även ge pulvret direkt i munnen, eller blanda dem med torrt eller vått foder.

Katt

DJURDOKTORNS E-vitamin och selen är ett tillskott som främjar hjärtat och kärlen genom att bl a öka genomblödningen så att näringsämnen lättare når sitt mål, och så att hjärtat inte behöver arbeta lika hårt. DJURDOKTORNS E-vitamin och selen innehåller endast dessa två ämnen. Till katt rekommenderar vi att alltid ge det som tillskott eftersom katter har en benägenhet att få hjärtfel som till stor del kan bero på att de är felutfodrade.

Antioxidanter är hjälpmedel som håller ordning på bl a fria radikaler. Som antioxidanter räknas fram för allt vitamin C, vitamin E, vitamin A och mineralerna selen, magnesium och zink. Fria radikaler är skadliga och skapar i bästa fall endast ett föråldrande av cellen, men kan även skapa celldöd och andra typer av ogynnsamma förändringar i cellen. De bildas alltid och särskilt om djur och människor utsätts för avgaser, ozon, färg och konserveringsämnen, rök, avmaskningsmedel (gifter), mediciner, parfym och rengöringsmedel. Antioxidanter kan även förbättra immunförsvaret, och ju bättre näringsämnen, vitaminer, mineraler mm, vi ger våra djur, desto större är chansen att de slipper sjukdomar ex tumörer, invärtes sjukdomar, neurologiska sjukdomar, hudproblem m m. Det går alltså att förebygga att din katt hamnar i formsvackor!

Åt katt rekommenderar vi vitamin E med selen som tillskott till de kattraser som har en benägenhet att få hjärtfel. Vitamin E påverkar cirkulationen, och det involverar hjärtats arbete som bla består i att få ut blodet med syre och näring ordentligt till vävnaderna. 33% av Maine Coon katter har en genetisk abnormalitet besläktad med hypertrofisk cardiomyopati - HCM. Amerikansk och Brittisk korthår har hypertrofisk cardiomyopati i ökad frekvens. Perserkatter har även de en hög frekvens av hypertrofisk cardiomyopati. Siameskatterna har oftast en persisterande ductus arteriosus så kallad PDA, men har även problem med dilaterad cardiomyopati. Vid de flesta av dessa problem, finns det både förebyggande behandling, men även lindring att få med hjälp av Djurdoktorns Taurin. En grundpelare hos hjärtsjuka patienter är att se till att de har normal vikt. De ska varken väga för mycket eller för lite.

Ytterligare en anledning till att ge vitamin E är när katten får steatit. Steatit är en inflammation i fettvävnaden hos katter och kan uppstå när katten äter mycket fet fisk eller fleromättat fett av annat ursprung. Feta fiskar kan vara ex makrill, tonfisk eller strömming. Symtom är att de får knölar under huden, minskad aptit, verkar tröttare, vill inte gärna hoppa eller leka, ont när man rör dem och särskilt kring magen samt feber.

Dosering:

Ungefär 1/4 kryddmått per 5 kilo kroppsvikt och dag.

0 - 3 kilo = 1/4 kryddmått fördelas på 2 dagar. 3 - 5 kilo = 1/4 kryddmått/dag. 6 - 8 kilo = ¼ - 1/2 kryddmått/dag. 8 - 10 kilo = 1/2 kryddmått/dag.

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs, tonfiskspad etc. Du kan även ge pulvret direkt i munnen, eller pudra dem på torr eller på våtfoder.

Kanin

Kaniner har en benägenhet att få vitamin E brist. Symtomen beror lite på var någon stans det har gått fel. Symtom som plötslig ostadighet, benen wobblar, oförmåga att röra bakbenen normalt, hittas liggande på sidan och när man tar upp den så kan kaninen inte röra fram eller bakben som den ska. Fler symtom kan vara epilepsi liknande anfall ex huvudet har oregelbundna rörelser, kaninen rullar runt, den förlorar i vikt , och allmänt sämre balansförmåga.

En vinglig kanin kan ha vitamin E brist

Symtomen kommer ofta plötsligt, och kaninen kan dö inom ett par dagar om inte E-vitamin sätts in. Vitamin E är även nödvändigt för att selen ska kunna tas upp i kroppen. Selen är involverat i kroppens avlägsnande av skadliga partiklar som hela tiden bildas i vävnaderna.

Det är ett sätt för kroppen att göra sig av med sina sopor. I dessa situationer är kaniner är väldigt beroende av just vitamin E för att detta ska ske. Finns inte Vitamin E eller selen i tillräcklig mängd, så förstörs vävnaderna, och vilken skada det blir beror på var i vävnaden bristen föreligger. Om musklerna skadas i hjärtat, blir det hjärtproblem. Skadas musklerna i lungvävnaden så blir det respiratoriska problem, eller lungödem etc. Sker skadorna i skelettmuskulaturen, så får vi en stel, svag kanin som inte kan gå.

DJURDOKTORNS E-vitamin och selen är ett tillskott som främjar hjärtat och kärlen genom att bla öka genomblödningen så att näringsämnen lättare når sitt mål, och så att hjärtat inte behöver arbeta lika hårt. Kaniner som lever ett stillasittande liv i eller utanför sin bur, får sämre cirkulation och de får problem när de ska röra sig och det blir en ond cirkel. En av följderna av detta blir fetma. Fetma är bland det farligaste som kan drabba en kanin eftersom de inte kan koprofagera normalt (äta av sin egen avföring). Att koprofagera är absolut nödvändigt för kaniner. Kan de inte utföra detta normala beteende drabbas de av mag och tarmproblem ex. diarré.

Dosering: Ungefär 1/4 kryddmått per 2 kilo kroppsvikt och dag. Det är svårt att dosera, men ha som regel att pudra det på en liten bit av något nyttigt och gott, ex på en bit morot eller på en liten gurkbit varje dag. Du kan även ge pulvret direkt i munnen, eller strö dem på pellets.

Marsvin

Låga halter av vitamin E och C försämrar marsvinens immunförsvar. Det har visat sig att det rekommenderade minsta dagliga intaget, MDR, av både vitamin C och vitamin E, är alldeles för lågt för att kunna ta hand om all oxidativ stress som uppstår hos marsvin under rådande förhållanden. Tillskott av vitamin E och C skyddar levern från oxidativ stress. Oxidativ stress är en inre kemisk obalans som uppstår bla när kroppen tar hand om onaturliga saker som ex parfymlukt, rök, preparerade sågspån, foder som är onaturlig med mera.  Ämnen som visat kunna förebygga oxidativ stress kallas för antioxidanter. Vissa antioxidanter kan kroppen tillverka på egen hand, andra måste tillföras kroppen via kosten såsom vitamin C och E.

Bruksanvisning: DJURDOKTORNS E-vitamin och selen är ett pulver som ges på fodret, på något extra gott eller direkt i munnen. Dosering: 1/4 krm per kilo kroppsvikt och dag. Doseringsförslag: Väger ditt marsvin 500 gram - ge 1/4 krm varannan dag. Väger den 300 gram - ge 1/4 krm var tredje dag.

Hamster, mus och gerbil

Bruksanvisning: DJURDOKTORNS E - vitamin och selen är ett pulver som ges på fodret, på något extra gott eller direkt i munnen. Dosering: 1/4 krm fördelas under en vecka.

Råtta

Bruksanvisning: DJURDOKTORNS E - vitamin och selen är ett pulver som ges på fodret, på något extra gott eller direkt i munnen. Dosering: 1/4 krm per kilo kroppsvikt och dag. Doseringsförslag: Väger din råtta c:a 500 gram - ge den 1/4 krm var annan dag. Väger den c:a 300 gram - ge den 1/4 krm var tredje dag.

Fågel

Fåglar som äter säd ex vete eller fröer, behöver få i sig extra vitamin E. Anledningen är att dessa torkade produkter ofta lagrats länge och fettet i dem härsknar. Fett som härsknar förbrukar E-vitamin, och du riskerar att fågeln får en brist. Nymfparakiter är särskilt känsliga. Symtomen är att de blir muskelsvaga på grund av att muskelfibrerna inte fungerar som de ska. Sjukdomen benämns "white muskel disease" och muskulär dystrofi, och påverkar även musklerna inne i kroppen ex så kan fågeln inte smälta fodret ordentligt och de få en annorlunda avföring, bla med osmälta partiklar. Fler symtom kan vara att de är ofertila, att äggen inte kläcks som de ska, att benen får en konstig vinkel, så kallad "splayed legs", att fågeln får svårt med kordinationen och ibland ses ödem/vätskeansamlingar runt halsen vingarna och på bröstet. Alla fåglar som äter någon form av säd eller frö dagligen, bör alltså få extra E vitaminer som tillskott.

Bruksanvisning: DJURDOKTORNS E-vitamin med selen är ett pulver som ges på fodret, på något extra gott eller direkt i munnen. Exakt rätt mängd är inte viktigt med dessa vitaminer. Du får uppskatta ungefärlig mängd i förhållande till hur stor fågel du har, och de doseringsanvisningar som vi angett. Har du en tam fågel, kan vitaminerna ges direkt i näbben, kanske rent av på något fågeln tycker är gott. Dosering direkt i näbben: Lös upp lite pulver i vatten eller juice och låt fågeln slicka i sig det från ex en sked.

Dosering:

Liten fågel 30 - 150 gram kroppsvikt: 1/4 kryddmått fördelat på en vecka. Rent praktiskt fungerar det som att strö salt på maten. Mellanstor fågel 200 - 700 gram kroppsvikt: 1/2 kryddmått fördelat på en vecka. Stor fågel 1 - 5 kilo: 1/4 kryddmått per dag.

Reptiler

De reptiler, dvs både ormar, sköldpaddor och olika slags ödlor som äter djupfryst men tinad fisk och möss/råttor med hög fetthalt, löper stor risk att drabbas av steatit. Rekommendationerna för att förebygga denna inflammation i fettvävnaden är att ge färsk fisk samt vitamin E. Vitaminets uppgift är att ta hand om de skadliga fria radikaler som bildas av fettet i fodren. Vitamin E är en fettlöslig vitamin och antioxidant, och kan därför vara verksam som antioxidant i fettvävnad.

Leguaner och andra ödlor

Dosering: Liten leguan och småödlor 100 - 500g: ¼-1/2 krm fördelas under en vecka på fodret Stor leguan och ödla 1 - 10 kg: ½ krm/kilo kroppsvikt 1/ggr/vecka på fodret. Bästa sättet att få vitaminerna i din ödla är att blanda det i fodret, eller ge det på något extra gott.

Sköldpaddor

Bruksanvisning: DJURDOKTORNS E - vitamin och selen är ett pulver som ges på fodret, på något extra gott eller direkt i munnen.

Landsköldpadda Dosering: Liten landsköldpadda: Pudra på maten dagligen, ungefär så som vi strör salt på vår mat. Stor landsköldpadda: 1/2 kryddmått per kilo kroppsvikt och vecka. Sump och boxsköldpadda

Vissa sumpsköldpaddor äter en del fisk och fiskliknande produkter, och de har då automatiskt ett högre behov av Djurdoktorns E-vitamin och selen. Ge din sumpsköldpadda ett dagligt tillskott av DJURDOKTORNS E - vitamin och selen så täcker du upp behovet av dessa antioxidanter. Dosering: Mindre sump/boxsköldpadda 100 - 500 g: ¼ -1/2 krm fördelas under en vecka. Stor sump/boxsköldpadda:  1-2 kg: ½ krm per kilo kroppsvikt och vecka. Ett sätt att få vitaminerna i din sköldpadda är att blanda pulvret med lite vatten. Håll sköldpaddan upp och ner och droppa lösningen mellan över och underkäke. Åt en del sumpsköldpaddor är det enklast att ge pulvret på något riktigt gott, eller att blanda det i fodret.

Vattensköldpadda:  Vattensköldpaddor äter en del fisk och fiskliknande produkter, och de har då automatiskt ett högre behov av Djurdoktorns E-vitamin och selen. Liten vattensköldpadda 100 - 500 g: ¼ -1/2 krm fördelas under en vecka. Ett sätt att få vitaminerna i din sköldpadda är att blanda pulvret med lite vatten. Håll sköldpaddan upp och ner och droppa lösningen mellan över och underkäke. Stor vattensköldpadda: 1/2 kryddmått per kilo kroppsvikt och vecka.  

Orm

Bruksanvisning: DJURDOKTORNS E - vitamin och selen är ett pulver som ges på fodret eller direkt i munnen. Dosering: Liten orm: 1/4 - 1/2 kryddmått per 100 - 500 gram kroppsvikt fördelas under en vecka. Stor orm: 1/2 kryddmått per kilo kroppsvikt och vecka. Fukta pulvret och smeta in det på bytesdjuret.

Iller

Iller har en benägenhet att få CHF - congestive heart failure, som är en sjukdom i hjärtmuskeln. CHF anses kunna förebyggas med hjälp av tillförsel av vitamin E. Ett sätt till att förebygga hjärtsjukdomar på iller är att se till att de har normal vikt. De ska varken väga för mycket eller för lite.

Ytterligare en anledning till att ge vitamin E är till illrar som äter fet fisk som ex makrill, tonfisk eller strömming. Dessa fiskar innehåller höga halter av fleromättade fetter. Dessa fetter härsknar snabbt, och det krävs extra tillsats av vitamin E för att inte få skador på cellerna.

Om skador uppstår ger de en inflammation i fettvävnaden, så kallad steatit. Symtom är att illern får knölar under huden särskilt i området kring anus-där det blir hårda knölar på båda sidorna, minskad aptit, verkar tröttare, vill inte gärna hoppa eller leka, ont när man rör dem och särskilt kring magen samt feber. De har även diarré, en grönaktig eller svart smetig variant. De kan hittas döda, och de kan ha bakbensparalys/kramp eller vinglig gång. De kan även ha symtom från luftvägarna. (Blodprov visar neutrofili (massiv) med vänsterförskjutning, ökad mängd plättar, och en mild microcytär normocrom anemi.) Behandling med vitamin E, ge dubbel dos några dagar och gå sen över på normaldos. Allvarliga fall kräver injektioner.

Dosering: Ungefär 1/4 kryddmått per 2 kg kroppsvikt och dag. Det är svårt att dosera till dessa små, men ha som regel att pudra det på en liten bit av något nyttigt och gott ex en bit leverpastej eller liten bit köttfärs varje dag.

Antioxidanter kan även förbättra immunförsvaret, och ju bättre näringsämnen, vitaminer och mineraler, vi ger våra djur, desto större är chansen att de slipper sjukdomar, ex tumörer, invärtes sjukdomar, neurologiska sjukdomar, hudproblem. Det går alltså att förebygga att ditt djur hamnar i formsvackor!