Avlivning

Att låta din vän somna in.

Tyvärr kommer dagen när du måste ta ett tråkigt beslut. Är du tveksam om det är rätt beslut? Beställ tid för en undersökning av vår erfarna veterinär. Boka "Undersökning av veterinär"

Har du kommit fram till beslut att du behöver låta ditt djur somna in kan du boka tid hos oss.

Många djur är rädda för att komma till veterinär, rädda att åka bil och ibland är det bästa om veterinären kommer till Er.
I dagsläget är det en oerhörd brist på veterinärer, och många av oss hinner helt enkelt inte med att göra hembesök. Vi tvingas ta till vara på all tid vi kan för att hinna med de sjuka djuren.

Det finns fler lösningar på detta, inget djur ska behöva vara rädd.

Exempel på åtgärder kan vara:

-Ni kan hämta lugnande på kliniken/apoteket så ditt djur inte är rädd när Ni kommer till kliniken. Kontakta i så fall oss på sms 0734-308391
-Har Ni ett djur som inte har något emot att åka bil kan vi komma ut i bilen utanför kliniken och ge medel som får dem att somna där.
-Har du en bättre lösning som passar Er bättre, kontakta oss på sms 0734-308391. Allt för att spara tid så veterinärerna hinner med alla djuren.


HUR GÅR AVLIVNINGEN TILL?

Vi ger först lugnande och försöker göra det på ett sätt så att ditt djur inte känner eller märker det.
Ni har möjlighet att sitta och klappa lugnande.
När det börjat verka efter ca 10-20 minuter, och ditt djur sover, ger vi en liten dos sövmedel som de inte känner.
Vi väntar ca 10-15 minuter tills din vän är i narkos, på samma sätt som när vi söver inför operationer.
Nu kommer vi att ge ännu mer sövmedel, ungefär 50-100 gånger överdos. Sakta och lugnt.
Vi lyssnar så att hjärtljuden försvinner helt. Sen väntar vi 5 minuter och lyssnar igen.
Du får sitta med hela tiden om du önskar.

EFTERÅT:

När ditt djur somnat in, behöver kroppen tas om hand, och det beror på Er vad Ni vill göra.
Det finns två alternativ:

1. Begrava ditt djur själv, vilket innebär att vi lämnar kroppen till Er.
2. Vi behåller kroppen och ombesörjer kremering.
- Ni kan välja att få kroppen allmän kremerad dvs. den kremeras med andra djur. Ni får ingen aska tillbaka.
- Ni kan också välja att få kroppen separatkremerad, vilket innebär att den kremeras enskilt och att Ni får askan tillbaka.

Vi har ett avtal med Mälardalens Smådjurskremering som tar hand om kremeringarna.

Priserna varierar och Ni kan titta på vår internetbokning för mer exakta uppgifter.